RAUCKIS JUOZAS (1932–2007)

Juozo Rauckio portretas
Juozas Rauckis

Profesorius, pedagogas, dėstytojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1932 m. rugsėjo 15 d. Gailionių kaime, Joniškėlio valsčiuje. 1951 m. baigė Joniškėlio vidurinę mokyklą ir pradėjo dirbti mokytoju Skaistgirių septynmetėje mokykloje (Pasvalio rajonas). 1953 m. įstojo mokytis į Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, kurį 1957 m. baigė su pagyrimu. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Šiaulių pedagoginiame institute kūno kultūros dėstytoju, o nuo 1960 metų – Fizinio auklėjimo katedros vedėju. Jis pasižymėjo kaip gabus treneris, išugdė daug gerų slidininkų ir irkluotojų, tapusių respublikos čempionais bei prizininkais.
1972-1980 m. dirbo Klaipėdoje Šiaulių pedagoginio instituto muzikos fakultetų Kūno kultūros katedros vedėju, 1980-1991 metais – Šiaulių Pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakulteto dekanu, įsikūrus Klaipėdos universitetui, – Kūno kultūros katedros vedėju. Profesorius buvo vienas iškiliausių sporto didaktikos kūrėjų ir žinovų, aktyviai reiškėsi sporto mokslo erdvėje: parašė vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams, 14 mokslinių-metodinių leidinių, daugybę mokslinių straipsnių bei pranešimų.
Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Profesorius buvo pirmojo Klaipėdos universiteto Senato narys, 1995-2000 m. – Lietuvos kūno kultūros akademijos Senato narys, nuo 1991 m. iki šiol – Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Mokslo tarybos narys. Profesorius apdovanotas Lietuvos švietimo žymūno ženklu, Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento aukso medaliu Už nuopelnus Lietuvos sportui, Olimpinės Akademijos sidabro medaliu. Už Klaipėdos universiteto kūrimą, vaisingą pedagoginį darbą bei pasiekimus moksle apdovanotas Klaipėdos universiteto medaliais.
Mirė 2007 m. lapkričio 11 d. Klaipėdoje. Palaidotas Joniškėlio kapinėse.