RATKEVIČIUS STASYS (1917–2010)

Stasio Ratkevičiaus portretas
Stasys Ratkevičius

Aktorius, režisierius, teatralas. Gimė 1917 m. kovo 16 d. Maskvoje. Nuo 1940 m. mokėsi Vilniaus konservatorijoje, lankė Vilniaus dramos teatro vaidybos studiją.
1946-1956 m. Klaipėdos dramos teatro aktorius ir muzikinės trupės chormeisteris ir solistas. 1956-1957 m. dirbo aktoriumi Marijampolės dramos teatre. Ten dirbdamas 1958 m. suorganizavo lėlių teatrą, kuris 1960 m. vasario 16 d. perkeltas į Kauną ir pavadintas Kauno lėlių teatru (dabar – Kauno valstybinis lėlių teatras). Nuo 1960 m. buvo šio teatro
direktorius, nuo 1978 m. – vyriausiasis režisierius. Lėlių teatre pastatė virš 50 pjesių.
Brandžiausi jo darbai sukurti drauge su lėlių teatro reformatoriumi, režisieriumi ir dailininku Vitalijum Mazūru: „Zuikių mokykla“ (1968 m.), „Eglė žalčių karalienė“ (1968 m.), „Spindulėlis“ (1971 m.), „Velnių malūnas“ (1974 m.), „Mane saulytė šaukė“ (1981 m.).
1967 m. jam buvo suteiktas Respublikos nusipelniusio meno veikėjo vardas, 2003 m. už indėlį į Lietuvos meną teatro įkūrėjas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto ordino Karininko kryžiumi, 2010 m. – Kultūros ministerijos padėkos premija už viso gyvenimo nuopelnus.
Mirė 2010 m. liepos 5 dieną. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.