PURVINAS ERIKAS (1908–1999)

Eriko Purvino portretas
Erikas Purvinas

Botanikas. Gimė 1908 m. gruodžio 14 d. Klaipėdoje. 1936 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1935-1939 m. mokytojavo Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir iki 1938 m. kartu dirbo suaugusiųjų kursų dėstytoju mieste. Nuo 1939 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1952–1971 m. buvo Botanikos katedros vedėjas.
1938 m. išleistam „Lietuviškam botanikos žodynui“ pateikė Klaipėdos krašto augalų lietuviškus pavadinimus. Knygų „Šepeta“ (1940), „Lietuvos TSR flora“ (1963-1976), „Lietuvos TSR ekonominė geografija“ (1957) ir kt. vienas bendraautorių, parengė mokomąsias priemones „Citologijos pagrindai“, „Augalų ekologijos metmenys ir vegetatyvinis dauginimasis“. Yra vadovėlio „Botanika“ (1975) vienas iš autorių, paskelbė mokslinių publikacijų, tarp kurių ir viena paskutiniųjų „Senieji Lietuvos pajūrio vandenvardžiai ir vietovardžiai“ („Mūsų kraštas“, 1995).
E. Purvinas rūpinosi retų ir beišnykstančių augalų išsaugojimu, pajūrio augalija, Klaipėdos uosto teritorijos plėtimu, pajūrio gamtos apsauga. Buvo aktyvus Klaipėdos jachtklubo buriuotojas.
Mirė 1999 m. rugpjūčio 17 d. Kaune.