PUKYS POVILAS ENDRIEJUS (1925–2017)

Povilas Endriejus Pukys

Laikraštininkas, atsiminimų rašytojas, ev. liuteronų parapijos tarybos narys, žurnalo „Liuteronų balsas“ redaktorius. Gimė 1925 m. gegužės 10 d. Palangoje. Nuo 1932 m. augo Vitėje greta Klaipėdos uosto. Mokėsi Klaipėdos Didžiojo gimnazijoje. Kraštą 1939 m. aneksavus Vokietijai, sugrįžo į Palangą.
Nuo 1944 m. pradėjo dirbti, tačiau labai norėjo siekti aukštojo išsilavinimo.
1949 m. baigė teisės studijas Vilniaus universitete, o 1956 m. lituanistiką Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete.
Ilgus metus dirbo žurnalistu laikraščiuose ir žurnaluose „Komjaunimo tiesa“, „Jaunimo gretos“, „Literatūra ir menas“, „Šluota“, „Kinas“, Lietuvos televizijoje. Išpopuliarino redaguojamą savaitraštį „Kalba Vilnius“ – spausdino lenkų, jugoslavų iliustruotų žurnalų tekstus ir iliustracijas, serbų pjeses, propagavo „Vilniaus bokštų“ estradinių dainų konkursą, džiazo muziką ir kita. Tačiau savaitraščio aktualus turinys užkliuvo ir 1968 m. spalyje redaktorius P. Pukys buvo priverstas palikti redakciją. Nuo 1968 dirbo Lietuvos kino studijos Dokumentikos sektoriaus redaktoriumi, vėliau – vyriausiuoju redaktoriumi. Parašė scenarijų, dokumentinių filmų tekstų. Nuo 1979 m. režisavo užsakomuosius filmus. Tapo Lietuvos kinematografininkų sąjungos nariu.
Buvo Vilniaus ev. liuteronų parapijos tarybos narys (1998 12 05 – 2015 04 19), o 1999–2014 m. ir žurnalo „Liuteronų balsas“ redaktorius, sudarė metraštį „Parapijos analai: 1988–2010“ (2011), kuriame pateikiamos įdomiausios „Liuteronų balso“ publikacijos, trumpai supažindinama su Vilniaus ev. liuteronų parapijos istorija nuo XVI a., primenami svarbiausi atsikūrusios parapijos gyvenimo faktai. P. Pukio gyvenimo atsiminimai, liudijimai, apmąstymai išleisti keliomis knygomis: „Anuokart prie uosto“ (2007), „Trečias nelaimi“ (2010), „Skersprūsio klupinis“ (2015), „Maumo sapalai“ (2017), vienoje jų buvo įterpti ir tėvo Jokūbo Pukio prisiminimai. Apie režisierių ir operatorių Robertą Verbą rašė R. Oginskaitės knygoje „Nuo pradžios pasaulio“ (2010), režisierių Henriką Šablevičių – R. Rakauskaitės knygoje „Šoblė“ (2010).
Mirė 2017 m. kovo 15 dieną.