PUČINSKAS VYTAUTAS (1930–2006)

Vytauto Pučinsko portretas
Vytautas Pučinskas

Choro dirigentas, pedagogas. Gimė 1930 m. liepos 11 d. Vidgiriuose (Marijampolės r). Pirmasis muzikos mokytojas buvo Kalvarijos vargonininkas P. Staniukynas. Išmokęs vargonuoti, kurį laiką vargonavo Lankeliškių ir Gižų (Vilkaviškio r.) parapijose, mokėsi Marijampolės suaugusiųjų gimnazijoje. 1952-1957 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje,  1959-1964 m. neakivaizdiniu būdu studijavo choro dirigavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.
Dar mokydamasis muzikos mokykloje pradėjo vadovauti Kauno miesto mėgėjų chorams. 1958-1974 m. dėstė ir vadovavo chorams Kaune. Nuo 1975 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų vyr. dėstytojas ir muzikos mokytojų specialybės studentų choro studijos vadovas, 1977-1992 m. – Mokyklinės chorvedybos katedros vedėjas, nuo 1989 m. – docentas. Su choro studija paruošė daug lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių, surengė apie 65 koncertus, dalyvavo respublikinėse ir studentų dainų šventėse „Gaudeamus“. 1988  m. talkino  Klaipėdos muzikiniam teatrui statant A. Žigaitytės operą „Mažvydas“. Taip pat vadovavo Klaipėdos vokalinio-choreografinio ansamblio „Vėtrungė“ vokalinei grupei. Išugdė daug muzikos mokytojų ir chorvedžių.
Spaudoje paskelbė straipsnių, parengė įvairių mokymo priemonių, harmonizavo ir sukūrė dainų suaugusiųjų ir vaikų chorams, dalyvavo mokslinėse konferencijose, buvo Kauno ir Klaipėdos miestų dainų švenčių dirigentas, respublikinių dainų švenčių konsultantas ir dirigentas. 1989  m. suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas.
Mirė 2006 m. rugsėjo 13 d. Klaipėdoje. Palaidotas Skardupiuose