PRIELGAUSKAS IGNAS (1871–1956)

Igno Prielgausko portretas
Ignas Prielgauskas

Muzikas, pianistas, pedagogas. Gimė 1871 m. rugpjūčio 13 d. Narvaišiuose (Plungės r.). Mokėsi Liepojoje, 1899 m. baigė Varšuvos muzikos instituto fortepijono skyrių. 1903-1924 m. jame dėstė, profesorius (1911). 1924-1939 m. dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje, 1930-1937 m. buvo jos direktorius. 1939-1954 m. dėstė Šiaulių muzikos mokykloje. Dirbdamas Klaipėdos muzikos mokykloje pianistas turėjo savitą didaktinį braižą, mokyklos vardą garsino nauja muzikinio ugdymo metodika, ją skelbė to meto muzikinėje periodikoje.
Klaipėdos konservatorijoje išugdė nemažai pianistų. Pats muzikos mokykloje grojo įvairios sudėties kameriniuose ansambliuose, kartu su mokyklos pedagogais rengė koncertus, per metus paruošdami po 3-4 naujas programas. Koncertai buvo mėgiami miesto visuomenės, jie skambėdavo per Klaipėdos radiją, išvykose į provincijos miestelius. Daug nuveikė dirbdamas muzikos šviečiamąjį darbą, rengė koncertus-paskaitas, mėgo skambinti kaip solistas.
Mirė 1956 m. liepos 16 d. Šiauliuose.