PLONAITIS JURGIS (1902–1998)

Jurgio Plonaičio portretas

Visuomenės veikėjas, buriuotojas. Gimė 1902 m. rugsėjo 19 d. Žiaukuose (Šilutės r.). Nuo 5 metų amžiaus plaukdavo su tėvu į marias žvejoti, o likęs našlaičiu, dar vaikas žvejojo savarankiškai. Mokėsi Klaipėdos vokiečių gimnazijoje, tarnavo Klaipėdos krašto komercinėse įstaigose. 1920 m. pradėjo dirbti Lietuvos banko Klaipėdos skyriuje. Nuo 1920 m. dainavo Klaipėdos giedotojų draugijoje „Aida“. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1935 m. buvo Klaipėdos miesto seimelio deputatas, 1938-1939 m. – miesto valdybos rinktas tarėjas, 1934-1935 m. – Klaipėdos krašto socialinio draudimo įstaigos direktorius.Buvo vienas pirmųjų prieškarinės Lietuvos buriuotojų, valdęs jūros skautų laivą „Budys“. „Gulbės“ jachta su dviem bendrakeleiviais F. Buntinu ir K. Mažonu pasiekė Londoną ir grįžo atgal į Klaipėdą. Žaidė Klaipėdos futbolo rinktinėje. Už nuopelnus kraštui ir lietuvybės puoselėjimą buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu ir Vytauto Didžiojo ordinu.
Mirė 1998 m. balandžio 6 d. Šilutėje.