PLAČENIS KAZYS (1907–1970)

Kazio Plačenio portretas
Kazys Plačenis

Rašytojas, žurnalistas, redaktorius. Gimė 1907 m. spalio 20 d. (senuoju stiliumi spalio 7 d.) Ukmergėje. 1927 m. baigė Šiaulių gimnaziją, tarnavo Kauno ir Vilniaus įstaigose. Pirmas apsakymų rinkinys “Du” ( su S. Kapniu) išėjo 1931 m. , pjesė “Kooperatiškos vestuvės” (1934), romanas apie poetą A. Strazdą “Pulkim ant kelių” (1936), už pastarąjį buvo paskirta “Spaudos Fondo” premija. Vėliau iš aktyvesnio literatūrinio darbo pasitraukė.
Po karo mokytojavo Švėkšnos, Tauragės gimnazijose, dirbo Tauragės ir Klaipėdos švietimo skyriuose. 1950-ųjų pabaigoje iš Klaipėdos srities švietimo skyriaus vedėjo pareigų perėjo dirbti į miesto ir srities laikraščio redakciją ir čia dirbo visą likusį gyvenimą. K. Plačenis buvo vienas pirmųjų miesto ir srities literatūros mėgėjų kūrybinės veiklos skatintojų, prie miesto laikraščio subūręs literatų būrelį, organizavęs įdomius kūrybinius seminarus, laikraštyje “Taryb. Klaipėda” paskelbė feljetonų, jumoristinių vaizdelių, publicistinių straipsnių. Pradėjęs dirbti žurnalisto darbą, K. Plačenis paredagavo, papildė romaną “Pulkim ant kelių”, bet šis romanas ir kiti jo kūriniai pasirodė tik 1978 m. nauju pavadinimu “Pavasario pranašas”, praėjus beveik aštuoneriems metams po autoriaus mirties.
Mirė 1970 m. kovo 23 d. Klaipėdoje.