PIKTURNA IGNAS (1924–2005)

Igno Pikturnos portretas
Ignas Pikturna

Prozininkas, publicistas. Gimė 1924 m. rugpjūčio 27 d. Palangoje. Baigė Palangos gimnaziją. 1944 m. pradėjo žurnalistinį darbą. Studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame institute, dirbo Lietuvos kino studijoje, televizijoje, „Tiesos“, „Bibliotekų darbo“ redakcijose, žurnalo „Kultūros barai“ redaktoriaus pavaduotoju, žurnalo „Jūra“ redaktoriumi. Apsakymų rinkiniuose „Šiandien jūra graži“ (1960), „Jūrų vėjai“ (1975), apybraižų knygose „Jūra yra jūra“, „Jūrų kapitonai“ (1986), „Mergaitės, merginos, moterys ir jūra“ (1999) bei kt. knygose vyrauja žvejybos laivyno kasdienybė, jūreivio darbas, tolimų uostų romantika. I. Pikturna išleido kelionių pasakojimų, parašė dokumentinių filmų scenarijų.
Prasidėjęs 1965-aisiais, I. Pikturnos ryšys su Klaipėda tęsėsi dešimtmečius. „Vilniuje man kartais darydavosi trošku… ir aš kaip kiras purptelėdavau jūron, išbūdavau okeano platybėse mėnesį, du, tris, net pusmetį, keletą metelių padirbėjau kapitono pirmuoju padėjėju refrižeratoriuje „Pranas Zibertas“, ieškodamas prototipų naujoms knygoms ir atgaivos sielai, gal stengdamasis pateisinti tėvo ir senelio svajonę matyti mane jūrininku…“, – rašė savo autobiografijoje rašytojas marinistas (Tarybų Lietuvos rašytojų autobiografijos. – T. 2. V., 1989, p. 386). Rašytojas savo knygose ne tik vaizdavo Lietuvos žvejų gyvenimą, bet rūpinosi jūros populiarinimu tarp jaunimo, apibendrino jūros temą lietuvių literatūroje.
Mirė 2005 m. gegužės 11 d. Vilniuje.