PIEČYS KRISTIJONAS MYKOLAS (1730–1806)

Evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, religinės raštijos darbuotojas. Gimė 1730 m. rugsėjo 26 d. Pilkalnyje. Mokėsi Luke. 1749 m. baandžio 28 d. įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, jį baigęs dirbo precentoriumi Lazdynuose ir Gilijoje. 1762 m. kovo 19 d. ordinuotas diakonu į Labguvą. 1764–1765 m. Labguvos lietuvių kunigas ir vokiečių pamokslininkas. 1775–1800 m. Gilijos kunigas. Apie 1782 m. parašė „Maldų knygelę lietuviškoms mokykloms“ (Gebetbuch in den litth. Schulen), kurią rengė broliams Milkams. Šį rankraštį 1871 m. per gaisrą Tilžės klebonijoje surado Karlas Theodoras Waldemaras Hoffheinzas. Piečys parengė ir lietuviškų giesmių rinkinį (apie 1782) Kristijono Gotlybo „Milkaus“ giesmynui (išleistas 1806), bet Piečio pasirašytų giesmių jame nėra.
Mirė 1806 m. gruodžio 13 d. Gilijoje.