PAULIUS VYTAUTAS (1930–2017)

Vytautas Paulius

Lietuvos išeivijos veikėjas, mecenatas, verslininkas, inžinierius. Gimė nepriklausomoje Lietuvoje 1930 m. rugsėjo 8 d., Kaune. Antrojo pasaulinio karo metais kartu su tėvais buvo priverstas palikti Lietuvą ir trauktis į Vakarus, gyveno DP stovykloje Vokietijoje, vėliau įsikūrė Kanadoje, galiausiai – Jungtinėse Valstijose. 1957 m. McGill Universitete Montrealyje, Kanadoje apsigynė inžinieriaus bakalauro laipsnį, magistro laipsnį – 1963 m. Niujorko Universitete, JAV.
Dirbo didžiausiose Kanados ir JAV statybinėse kompanijose, buvo Mahony-Troast Construction Company vyriausias inžinierius, po ko 1967 m. Niū Džersio valstijoje, JAV įkūrė savo projektavimo, statybos ir nekilnojamojo turto kompaniją – V. Paulius & associates.
Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvoje, Klaipėdoje įkūrė logistikos ir industijos parką. Vytautas Paulius buvo tikras nepriklausomos Lietuvos valstybės patriotas, gyvenęs Lietuva ir kūręs Lietuvai. Tikėjo, kad darbštumu ir atkaklumu Lietuvą galima sukurti ekonomiškai stiprią ir klestinčią. 1989 m. Niujorke suorganizavo Lietuvos buriuotojų sutiktuves, istoriniame žygyje su Lietuvos trispalve per Atlanto vandenyną į JAV išplaukusių trijų jachtų „Lietuva“, „Dailė“ ir „Audra“ įguloms. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kartu su to meto Lietuvos vadovybe dėjo pastangas stiprinti Lietuvos ekonominę – ūkinę sistemą, siekė įkurti Laisvą ekonominę zoną Klaipėdoje, efektyvinti Klaipėdos jūrų uosto, uosto kompanijų veiklą. Mecenavo katalikų bažnyčios veiklą.
Mirė 2017 m. liepos 19 d. Floridoje (JAV).