PAULIS JOHANNAS ARNOLDAS (1682–1741)

Kunigas. Gimė 1682 m. vasario 21 d. Johanisburge (Mažoji Lietuva). 1703 m. ėjo gimtojo miesto pradžios mokyklos vedėjo pareigas. 1708 m. persikėlė į Peterburgą, kur prižiūrėjo visų Rusijos liuteronų bažnyčių ir parapijų padėtį. 1712 m. Frankfurto prie Oderio universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį, o 1713 m. buvo paskirtas į Klaipėdą vyriausiuoju kunigu ir dirbo iki gyvenimo pabaigos. Buvo Berlyno mokslų akademijos narys. Vienas iš iš Lysijaus katekizmo vertėjų į lietuvių kalbą, jau gyvendamas Klaipėdoje pritarė vertimo leidimui. Be to, 1732 m. „Acta Borussica“ trečiame tome išspausdino savo kalbinį darbą apie prūsų kalbą.
Mirė 1741 m. kovo 13 d. Klaipėdoje.