PALTINAS ARVYDAS (1933–2021)

Arvydas Paltinas

Lietuvos choro ir orkestro dirigentas, pedagogas. Gimė 1933 m. rugpjūčio 6 d. Lankupiuose (Klaipėdos krašte).
Baigęs Priekulės progimnaziją, 1950–1954 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (dėst. K. Griauzdė), 1955–1959 m. neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą dar studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. P. Bekeris).
1954 m. pradėjęs dirbti Klaipėdos miesto kultūros namų meno vadovu, suorganizavo mišrųjį chorą, kurį parengė 1955 m. respublikinei dainų šventei. Kultūros namuose įkūrė ir estradinį orkestrą, kuris miesto apžiūrose ir „Gintarinių triūbų“ festivaliuose Kaune pelnydavo prizines vietas, o nuo 1966 m. ėmė dalyvauti Lietuvos televizijos laidose, koncertuoti šalies miestuose ir miesteliuose. 1967 m. su orkestru perėjo į Klaipėdos Jūrų prekybos kultūros namus, už pasiektą meninį lygį ir aktyvią koncertinę veiklą orkestrui buvo suteiktas pavyzdinio kolektyvo vardas „Kopų balsai“. 1970 m. orkestras dalyvavo Maskvos centrinės televizijos laidoje „Karuselė“, koncertavo Kremliaus Suvažiavimų rūmuose. Su „Kopų balsais” ir solistais išleido šešias plokšteles. 1964–1978 m. mokytojavo Klaipėdos 1-ojoje vaikų muzikos mokykloje, vadovavo akordeonistų orkestrui.
1982 m. išvyko į Vakarų Vokietiją ir tų pačių metų rudenį buvo pakviestas dirbti Vasario 16-osios lietuvių gimnazijoje Hüttenfelde. Čia vadovavo moksleivių chorui ir orkestrui, su kuriais pasirodo koncertuose ir įvairiuose tautiniuose renginiuose. Gimnazijos choras dalyvavo 1994 m. I ir 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėse Lietuvoje.
Nuo 1983 m. A. Paltinas su žmona Nele Paltiniene dažnai koncertavo JAV miestuose, aplankė ir Kanadą – Torontą ir Hamiltoną. 1997 programas, išleido 5 vinilines plokšteles, 22 kasetes, 13 kompaktinių plokštelių.
Mirė 2021 m. vasario 1 d. Manheime (Vokietija). Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje, šalia žmonos Nelly Paltinienės.