PAČEBUTIENĖ LAIMA (1968–2019)

Laima Pačebutienė

Bibliotekininkė, visuomenės veikėja. Gimė 1968 m. rugpjūčio 31 d. Klaipėdos rajone.
1991 m. Vilniaus universitete įgijo aukštos kvalifikacijos bibliotekininko bibliografo diplomą. 2007 m. baigė VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute ryšių su visuomene profesines studijas.
1991 m. atvykusi atlikti praktikos į Ievos Simonaitytės biblioteką čia taip ir pasiliko. Pradėjusi darbą šioje bibliotekoje, moteris dirbo vyresniąja bibliotekininke, atstove ryšiams su visuomene, skyriaus vedėja ir 10 metų – direktoriaus pavaduotoja.
2018 m. laimėjo Kultūros ministerijos surengtą konkursą ir tapo bibliotekos direktore. Ji pakeitė nuo 2008 m. dvi kadencijas bibliotekai vadovavusį Juozą Šikšnelį.
L. Pačebutienė padedama bendraminčių kolegų, įgyvendino per 40 įvairiausių kultūrinių projektų: organizavo ne vieną konferenciją, rengė projektus, sėkmingai įgyvendino ir pristatė jų rezultatus visuomenei ir bibliotekų bendruomenei, nuolat skatino bibliotekų bendradarbiavimą šalyje ir plėtojo jį tarptautiniu lygmeniu, organizavo edukacines profesinio pažinimo ir kvalifikacijos tobulinimo keliones bibliotekų specialistams, buvo Klaipėdos knygų mugės organizatorė ir siela.
Ilgą laiką ji ne tik dirbo bibliotekoje, bet ir Klaipėdos universitete būsimuosius bibliotekininkus mokė bibliotekinių projektų rengimo ir vadybos.
L. Pačebutienė buvo Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė, Vilties bėgimo savanorė.
Mirė 2019 m. vasario 22 d. Klaipėdoje. Palaidota Kretingos kapinėse.