OSTERMEJERIS NATANIELIS FRYDRICHAS (1784–1846)

Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kunigas, mokytojas, vertėjas. Gimė 1784 m. balandžio 18 d. Viliūnuose (Pilkalnio aps.). 1801 m. studijavo Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultete. Dar būdamas studentas, jis 1804 m. išlaikęs egzaminus, gavo teisę sakyti pamokslus ir kurį laiką mokytojavo Karaliaučiaus Lebo (Loeberichto) mokykloje. 1805 m. baigęs universitetą, jis 1805-1806 m. dirbo privačiu mokytoju Elbinge, 1806-1807 m. – precentoriumi Kintuose, 1807-1815 m. – Kretingalėje. 1815 m. rugpjūčio 8 d. Karaliaučiuje ordinuotas kunigu ir paskirtas į Kalnininkus, o 1827 m. balandžio 22 d. buvo perkeltas į Būdviečius.
Vertė religinę literatūrą, giesmes. Taip pat sudarinėjo leidinius „Graudenimo balsas“ (1818), „Nedėldienos knygelės“ (1818). Parengė dalį vokiečių-lietuvių kalbų žodyno U raidę.
Manoma, kad yra išvertęs Augsbugišką kronfesioną (1830).
1823 m. Tilžėje pradėjo leisti pirmąjį lietuvišką periodinį leidinį „Nusidavimai Dievo karakystėje“, kurio išėjo 2 numeriai (1823 ir 1824 m.), bet nei vienas neišliko. Jame buvo skelbiama informacija apie evangelijų misijų veiklą Afrikoje ir Azijoje. Tokia veikla tuomet Prūsijoje buvo labai domimasi. Šis leidinys laikytinas lietuvių periodinės spaudos užuomazga. 1832 m. leidinį atnaujino Johannas Ferdinandas pakeistu pavadinimu „Kelkis“.
Mirė 1846 m. rugpjūčio 24 dieną Būdviečiuose (Ragainės aps.).