NAUJOKAS (Naujok) RUDOLFAS (1903–1969)

Rudolfo Naujoko (Naujok) portretas
Rudolfas Naujokas (Naujok)

Mokytojas, rašytojas. Gimė 1903 metais Klaipėdoje. Nuo mažumės buvo našlaitis, turėjo dalinę klausos negalią. Pradėjęs dirbti Klaipėdos Pylimo (Sandwehr) mokyklos pagalbiniu mokytoju vertėsi sunkiai. Nuo 1926 m. pradėjo rašyti rašinius apie Klaipėdos miesto ir krašto praeitį. Pažintiniai rašiniai spausdinti nuo 1927 m. laikraščio „Memeler Dampfboot“ priede „Der Grenzgarten“. Sugrįžęs iš mokslų Berlyne 1931 m. persikėlė gyventi ir dirbti į Rusnės kurčnebylių įstaigą.
1931-1936 m. paskelbė įvairių straipsnių apie pamario kultūrą, visuomenės veikėjus, dvarininkus. Rašė įvairiomis temomis: apie vestuvių papročius Pakalnės kaime, pamario potvynius, apie istoriką J. Zembrickį, E. V. Berbomą, H. Šojų, E. H. Ankerį, rašytojus Hermaną Zudermaną, Šarlotę Kaizer, Ernstą Vichertą. Išleido knygą „Das Memelland in Seiner Dichtung“.
Vėliau parašė romaną „Memellandische Dorf Chronik“ bei  eilėraščių, apybraižų ir novelių. Kurčnebylių įstaigą perkėlus į Klaipėdą, R. Naujokas į Klaipėdą nesugrįžo. Dirbo Tilžėje.
Mirė 1969 metais.