NAUJOKAS JONAS (1945–2021)

Jonas Naujokas

Teatro aktorius. Gimė 1945 m. gruodžio 16 d. Tauragėje. 1966–1970 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, o nuo 1970 m. dirbo Klaipėdos dramos teatre. Per tą laiką sukūrė apie šimtą vaidmenų įvairiuose spektakliuose – vaidino pačius įvairiausius personažus. Net 15 metų vaidino vieną gražiausių vaikystės prisiminimų dabar jau užaugusių klaipėdiečių širdyse – Karlsoną, kuris gyvena ant stogo (Astrid Lindgren „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, rež. Stasys Motiejūnas).
Svarbesni aktoriaus vaidmenys Klaipėdos dramos teatre:
2016 m. Rafaelis, Durininkas. E. De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose”, rež. P.Gaidys
2015 m. Dragūnas, Prūsų armijos karininkas. A. Juozaitis „Karalienė Luizė”, rež. G.Padegimas
2015 m. Karalius Medlaižys. K. Macijauskas „Nutikimai Smaližių šalyje”, rež. K. Macijauskas
2015 m. Urmininko Verlės svečias. H. Ibsen „Laukinė antis”, rež. R.Rimeikis
2011 m. Ponas Viterspūnas. J. Kesselring „Aršenikas ir seni nėriniai”, rež. P.Gaidys
2006 m. Grainis, Velnias. V. Krėvė „Raganius”, rež. K.Macijauskas
2004 m. Karalius. J. Marcinkevičius „Princo, Bocmano ir Jungos nuotykiai“, rež. J.Lingys
2004 m. Giedorius. I. Šeinius „Kuprelis“, rež. K.Macijauskas
2003 m. Adolfas Lavinas. A. Sastrė „Pasmerktieji“, rež. G. Jaras
2003 m. Sungaila. S.Parulskis „Frank Kruk“, rež. R.Banionis
2002 m. Fogas. Ch. Dickens „Pikviko klubo užrašai“, rež. S.Račkys
2002 m. Antrasis raitas policininkas. F. Molnár „Lilijomas“, rež. P.Gaidys
2001 m. Liubenas. J.B. Molière „Žoržas Dandenas, arba Apgautas vyras“ („Ožys“), rež. A.Giniotis
2000 m. Karalius. L. Carroll „Alisa Stebuklų šalyje“, rež. K.Macijauskas
2000 m. Markas. A. Čechov „Nebaigta pjesė“, rež. R.Atkočiūnas
1999 m. Technikas (Bilas). T. Wilderis „Naktinio traukinio vagonas „Hajavata“, rež. G.Padegimas
1999 m. Teisėjas. S. Poškus „Prieš išskrendant į rojų“, rež. A.Lebeliūnas
1998 m. Šuo Tilo. M. Maeterlinck „Žydroji paukštė“, rež. K.Žilinskas
1997 m. Dvasia. M. Panjolis „Duonkepio žmona“, rež. A.Lebeliūnas
1997 m. Pasiuntinys. W. Shakespeare „Daug triukšmo dėl nieko“, rež. P.Gaidys
1996 m. Anūkas. V. Jerofejev „Maskva – Petuškai“, rež. K.Macijauskas
1996 m. Muzikantas, Topylis. Žemaitė „Trys mylimos“, rež. K.Macijauskas
1996 m. Antonijas. A. Asovskis, L.M. Zaikauskas „Dangaus krantas“, rež. L.M.Zaikauskas
1994 m. Grafas Obepinas. F.Schiller „Marija Stiuart“, rež. R.Steponavičiūtė
1992 m. Leonardas, Baltazaras. W. Shakespeare „Venecijos pirklys“, rež. P.Gaidys
1991 m. Edis. N. Saimon „Keistuoliai iš varjetė“, rež. B.Gražys
1991 m. Vyriškis. B. Brecht „Geras žmogus iš Sezuano“, rež. A.Ragauskaitė
1991 m. Vrasidas. D. Psaf „Reikia melagio“, rež. A.Vizgirda
1990 m. Džonas Kendlas. T. Capote „Žolyno arfa“, rež. A.Vizgirda
1990 m. Vitingas. J. Grušas „Herkus Mantas“, rež. P.Gaidys
1988 m. Tryzna. K. Saja „Žemaičių piepuo“, rež. P.Gaidys
1987 m. Lenkų riteris. V. Krėvė „Skirgaila“, rež. A.Ragauskaitė
1985 m. Kaimynas. A. Kulišas „Amžinas maištas“, rež. P.Gaidys
1983 m. Kmynas. V. Palčinskaitė „Aš vejuosi vasarą“, rež. A.Ragauskaitė
1983 m. Kunigėlis. Šatrijos Ragana „Sename dvare“, rež. K.Kymantaitė
1980 m. Dešrelių pardavėjas. Just. Marcinkevičius „Katedra“, rež. P.Gaidys
1980 m. Laiškanešys, Laris. J. O’Nylas „Anė Kristi“, rež. P.Gaidys
1980 m. Borisas. A. Kurgatnikovas „Kaltė“, rež. A.Gromovas – Fadejevas
1979 m. Karalius. R. Andrašiūnaitė „Tamsius, Damsius ir Jaunylis“, rež. R.Vikšraitis
1978 m. Karlsonas. A. Lindgren „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, rež. S.Motiejūnas
1978 m. Alioška. M. Gorkij „Dugne“, rež. P.Gaidys
1977 m. Šerifas, Valkata. M. Twain „Princas ir elgeta“, rež. A.Migla
1977 m. Paška. A. Kopkov „Dramblys“, rež. P.Gaidys
1977 m. Vestuvių svečias. Žemaitė „Marti“, rež. A.Žadeikis
1977 m. Arialdas. L. Pirandello „Henrikas IV“, rež. G.Mackevičius
1976 m. Igoris. A.Remezas „Vietiniai“, rež. M.Ali – Chuseinas
1976 m. Antrasis artistas. Just.Marcinkevičius „Mažvydas“, rež. P.Gaidys
1976 m. Juozukas. Žemaitė „Petras Kurmelis“, rež. A. Žadeikis
1976 m. Batuotas katinas. P. Maliarevskis „Batuotas katinas“, rež. V.Limantas
1975 m. Medžioklinis šuo. V. Šulžikas „Bremeno muzikantai“, rež. T.Kalvelienė
1975 m. Sodiečių sūnus. B. Brecht „Motušė Kuraž“, rež. P.Gaidys
1975 m. Šuo. J. Marcinkevičius „Čičinskas“, rež. P.Gaidys
1974 m. Pirmas piemenėlis. K. Kubilinskas „Molio Motiejukas“, rež. B.Gražys
1974 m. Borisas, Stepanas. V. Rozov „Amžinai gyvi“, rež. P.Gaidys
1974 m. Milicininkas. V. Šukšin „Energingi žmonės“, rež. V.Melnikas
1973 m. Fransua. M. Fermo „Durys pyška“, rež. P.Gaidys
1972 m. Gela, Petrovas. N. Dumbadzė „Nesirūpink, mama“, rež. B.Gražys
1972 m. Tarnas. K.Gocis „Karalius Elnias“, rež. P.Gaidys
1972 m. Pirmasis tarnas. W. Shakespeare „Koriolanas“, rež. P.Gaidys
1972 m. Pirmasis vaikinas. A.Zurba „Nemylėk manęs“, rež. P.Gaidys
1971 m. Petras. K.Binkis „Atžalynas“, rež. B.Gražys
1971 m. Katinas. P.Maliarevskij „Batuotas katinas“, rež. V.Limantas
1971 m. Džimas Hokinsas. R.L.Stevenson „Lobių sala“, rež. B.Gražys
1970 m. Kaziukas. Vaižgantas „Nebylys“, rež. B.Gražys
1970 m. Ketvirtadienis. L.Ustinov, O.Tabakov „Snieguolė ir septyni nykštukai“, rež. K.Mačiulis
1970 m. Skaitovas. Just.Marcinkevičius „Krintančios žvaigždės“, rež. P. Gaidys
1970 m. Žygūnas. Just.Marcinkevičius „Mindaugas“, rež. P.Gaidys
1970 m. Tarabaro karalius. A.N.Tolstoy „Auksinis raktelis“, rež. B.Gražys
1970 m. Berniukas. R.Samulevičius „Aidas“, rež. B.Gražys

Mirė 2021 m. kovo 1 d. Klaipėdoje.