NARBUTAS MOTIEJUS (1934–2005)

Narbutas_Motiejus
B. Aleknavičiaus fotografija

Lietuvių menininkas, skulptorius, visuomenės veikėjas. Gimė 1934 m. lapkričio 27 d. Lukščių valsčiuje (dab. Panevėžio raj.).
Gimė Igno Narbuto ir G. Narbutienės šeimoje. 1942-1947 m. mokėsi Šilų pradinėje mokykloje, 1947-1951 m. Raguvos gimnazijoje, 1951-1955 m. Kauno taikomosios dailės mokykloje, 1959- 1965 m. LTSR Valstybiniame Dailės Institute (dabar Vilniaus dailės akademija), skulptūros katedroje.
1955-1958 m. tarnavo kariuomenėje. 1958-1959 m. Čiobiškio vaikų namų darbo instruktorius, 1959-1963 m. Vilniaus 5-ųjų vaikų namų darbo instruktorius, 1965-1966 m. LTSR kultūros ministerijos muziejų ir kultūros paminklų apsaugos inspektorius. 1969-1994 m. Klaipėdos vaikų dailės mokyklos dėstytojas.
Buvo Lietuvių tautininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas.
Kūrė dekoratyvines skulptūras, medalius. Sukūrė dvipusių bronzos medalių serija žymių Mažosios Lietuvos kultūros, meno, mokslo bei politikos veikėjų atminimui. Nuo 1965 m. daugelio parodų, iš jų Skulptorių medalininkų parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvis. Viliaus Orvido skulptūros mokytojas.
Mirė 2005 m. balandžio 7 d. Klaipėdoje. Palaidotas Lėbartų kapinėse (Klaipėdos r.).