NAGYS ALEKSANDRAS (1938–2020)

Aleksandras Nagys

Jūrininkas, kapitonas, laivavedys. Gimė 1938 m. lapkričio 5 d. Užpelkių k. (Akmenės raj.). 1962 m. baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą ir gavo techniko-laivavedžio diplomą, 1976 m. baigė Kaliningrado Valstybinio universiteto ekonomikos ir teisės fakultetą, įgijo teisininko diplomą (specializacija – tarptautinė jūrų teisė). 1986 m. baigė Visasąjunginį kultūros institutą Maskvoje, įgijo dramos ir jaunimo teatrų direktoriaus specialybę.
1962–1970 m. dirbo Žvejybos laivyno transportiniuose laivuose trečiu, antru, vyriausiuoju kapitono padėjėju. 1976–1984 m. – Refrižeratorių laivyno darbuotojų profesinės sąjungos komiteto pirmininku. 1984–1990 m. – Klaipėdos valstybinio dramos teatro direktoriumi. Jam vadovaujant buvo baigta Klaipėdos valstybinio dramos teatro ir Teatro aikštės su paminklu „Taravos Anikė“ rekonstrukcija. 1989 m. dalyvavo Lietuvos jūrininkų sąjungos steigiamajame susirinkime, kuriame buvo nutarta atkurti 1923–1940 m. veikusią Lietuvos jūrininkų sąjungą. Daug metų buvo renkamas LJS pirmininko pavaduotoju, teisininku, iždininku. A. Nagio pastangų dėka LJS 1996 m. buvo priimta į Tarptautinę Transporto Darbuotojų Federaciją (ITF). 2000 m. jo iniciatyva buvo įsteigta VšĮ „Tarptautinė jūrininkų konsultavimo misija“. Jam vadovaujant 2005 m. buvo pastatytas ir pradėjo veikti „Jūrininkų centras“. 2001–2005 m. dėstė Jūrų teisę Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultete ir Lietuvos jūreivystės kolegijoje. A. Nagys yra eilės teisinių aktų ir pasiūlymų pateiktų LR Seimui, LR Vyriausybei ir LR Susisiekimo ministerijai autorius ir iniciatorius, nuosekliai ir atkakliai gynęs Lietuvos jūrų valstybės įvaizdį ir jūrininkų interesus.
2008 m. LR Susisiekimo ministro įsakymu buvo apdovanotas LR Jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu. 2012 m. už nuopelnus Klaipėdai, jos kraštui ir Lietuvai, įtrauktas į žymiausių Klaipėdos žmonių biografijų žinyną „Klaipėda. Kraštiečiai“. 2019 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėkos raštu.
Mirė 2020 m. gruodžio 6 d. Klaipėdoje.