MOSĖNAS ROLANDAS (1965–1985)

Rolando Mosėno portretas
Rolandas Mosėnas

Poetas. Gimė 1965 m. gegužės 1 d. Klaipėdoje. Mokėsi Klaipėdos 10-ojoje vidurinėje mokykloje (ją baigė aukso medaliu 1983). Dalyvavo respublikiniuose literatų ir matematikų konkursuose, buvo nuodugniai išstudijavęs poezijos teoriją, rašė sonetus ir trioletus, bandė prozą. 1983 m. įstojo į Leningrado universitetą filosofijos fakultetą, tačiau jo nebaigė.
1986 m. almanache „Veidai“ pasirodė literatūros kritiko M. Šidlausko straipsnis „Palydėdami ir pasitikdami“, skirtas R. Mosėno kūrybai. Autoriaus poezija išleista 1989 m. pomirtiniame rinkinyje „Šviesoje“. Rinkinio įžangą „Kaip giedantis paukštukas“ parašė tas pats M. Šidlauskas. „R. Mosėno eilėraščiuose juntama tragiška savo lemties nuojauta, atpažįstamas egzistencinis žmogaus būties trapumas. Intelektinių ieškojimų įtampa jo poezija, artima Vytauto Mačernio kūrybai, liudija apie neišsipildžiusius savo kartos idealus. Joje harmonizuojasi subtili vidinė klausa ir formos pojūtis, nesiekiama išorinio efektyvumo, pasaulis regimas tyru ir nuoširdžiu žvilgsniu. (Rimantas Glinskis)“.
Po mirties išėjo poezijos rinkinys „Šviesoje“ (1989).
Mirė 1985 m. sausio 3 d. Vilniuje. Studijuodamas Leningrado universitete sunkiai susirgo ir po kelių mėnesių mirė. Palaidotas Klaipėdoje.