MIKULSKIS ALFONSAS (1909–1983)

Alfonso Mikulskio portretas
Alfonsas Mikulskis

Choro dirigentas, kompozitorius, violončelininkas. Gimė 1909 m. rugsėjo 14 d. Daglienuose (Panevėžio r.). Baigęs Joniškėlio vidurinę mokyklą, 1926-1930 m. mokėsi Klaipėdos konservatorijoje, 1930-1937 m. – Kauno konservatorijoje. Grojo Kauno radiofono ir Valstybės operos simfoniniuose orkestruose, subūrė vyrų chorą „Nemunas“. 1931 m. apsigyveno Klaipėdoje ir aktyviai įsijungė į krašto muzikinį gyvenimą. Nuo 1932 m. buvo Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjungos vadovas, jos mišraus bei vyrų choro vadovas. Su mišriu choru kasmet rengė dainų šventes Juodkrantėje, Rambyne, buvo pagrindinis 1933 m. ir 1938 m. Klaipėdos krašto lietuvių dainų švenčių organizatorius bei vyriausiasis dirigentas. 1935-1939 m. vadovavo Klaipėdos giedotojų draugijos – Šaulių XX rinktinės vyrų chorui, Klaipėdos prekybos instituto vyrų chorui, kartu dėstė  Klaipėdos muzikos mokykloje,  prisidėjo organizuojant  Klaipėdos simfoninį orkestrą. 1938-1939 m. buvo muzikos dalykų dėstytojas Klaipėdos pedagoginiame institute, vadovavo instituto studentų chorui, su juo koncertavo kituose Lietuvos miestuose. 1939 m. pasikeitus politinei situacijai Klaipėdos krašte, išvyko į  Panevėžį, vėliau į Vilnių, kur  dirbo Vilniaus filharmonijos liaudies ansamblio dirigentu, chorų vadovu ir kt. 1944 m. išvyko į Austriją, 1949 m. kartu su jo vadovaujamu M. K.Čiurlionio ansambliu –  į  JAV. Yra sukūręs dainų chorams, kūrinių kanklėms, simfoniniam orkestrui, giesmių, harmonizavęs lietuvių liaudies dainų, rašė straipsnius muzikos klausimais.
Mirė 1983 m. spalio 14 d. Klyvlende (JAV). 1994 m. perlaidotas Vilniuje.