MARTINKUS PRANAS (1926–2007)

Prano Martinkaus portretas
Pranas Martinkus

Žurnalistas. Gimė 1926 m. gruodžio 20 d. Dvarviečiuose (Tauragės r.). 1946 m. baigė Tauragės gimnaziją, 1949-1957 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete, 1964 m. neakivaizdiniu būdu baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1945-1956 m. mokytojavo Tauragės, Jurbarko r., Pagėgių mokyklose, 1950-1951 m. dirbo Klaipėdos srities švietimo skyriaus mokyklų inspektoriumi. Nuo 1956 m. dirbo atsakinguoju sekretoriumi Skaudvilės r. laikraštyje, 1960-1966 m. – Tauragės tarprajoninio laikraščio žemės ūkio skyriaus vedėjas.
Atvykęs į Klaipėdą 1966-1970 m. dirbo laikraščio „Lietuvos žvejys“ atsakinguoju sekretoriumi, nuo 1970 m. – „Klaipėdos“ laikraščio redakcijos ilgametis darbuotojas. Su bendraminčiais įsteigė literatų puslapį „Gintaro lašai“, sukūrė dešimtis feljetonų, parašė straipsnių meno, kultūros temomis, gamtosaugos klausimais. Buvo „Eldijos“ leidyklos literatūrinis redaktorius. 1988 m. parengė ir išleido turistų istorinį vadovą „Klaipėda“. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
Mirė 2007 m. gruodžio 27 d. Klaipėdoje.