MAČIŪNIENĖ RŪTA (1929–2015)

Rūtos Mačiūnienės portretas
Rūta Mačiūnienė

Pedagogė, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja. Gimė 1929 m. spalio 11 d. Dinviečiuose (Klaipėdos aps.)  ūkininko, visuomenės veikėjo 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvio Martyno Kėkšto (1902–1944) ir ūkininkaitės Trūdės Brožaitytės (1909–1952) šeimoje vyriausiaja dukterimi. Dinviečiuose tėvų įsigytame ūkyje  gimė ir brolis Evaldas (g. 1934), būsimasis jūreivis, bei sesuo Milda Veronika (g. 1935), būsimoji gydytoja.  Septynmetė 1936 m. su tėvais persikėlė gyventi į Klaipėdą, o 1939 m. naciams užgrobus kraštą ir tėvui  pasilikus Lietuvos Respublikos pilietybę, šeima buvo ištremta į Didžiąją Lietuvą, gyveno Kaune.


Su motina, broliu Evaldu ir seserimi Milda Veronika 1944 m. birželio 15 d. buvo išvežta priverstiniams darbams į pietinę Vokietiją. Po karo grįžo į Lietuvą, buvo laikoma Kybartų karo pabėgėlių repatriantų stovykloje. 1946–1952 m. dirbdama Klaipėdos vandentiekio ir kanalizacijos treste apskaitininke bei valytoja baigė vidurinę mokyklą ir Mokytojų institutą. Mokytojavo mieste ir rajone. 1970 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (dab. Lietuvos edukologijos universitetas) ir 1970–1984 m. dirbo Klaipėdos XII vidurinės mokyklos mokytoja, 1986–1991 m. buitinio aptarnavimo kombinato „Rasa“ darbininkė.
1999–2004 m. buvo bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio pirmininkė.
Už visuomeninę veiklą apdovanota Lietuvos Respublikos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (2005) ir Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės Padėkos raštu (2014).
Mirė 2015 m. birželio 10 d. Katyčiuose. Palaidota Lėbartų kapinėse.