LIETZAS (Lietz) GERHARDAS (1908–2003)

Gerhardo Lyco (Lietz) portretas
Gerhardas Lycas (Lietz)

Visuomenės ir kultūros veikėjas, poetas. Gimė 1908 m. gruodžio 13  Magdeburge. Miesto mergaičių vidurinės mokyklos direktoriaus sūnus. Marburge, Kylyje, Paryžiuje studijavo germanistiką ir naująsias kalbas. Klaipėdoje mokytojavo Augustės Viktorijos mergaičių gimnazijoje. 1939 m. paskirtas Klaipėdos bibliotekos direktoriumi. Buvo aktyvus Klaipėdos krašto vokiečių kultūros bendrijos narys, bendradarbiavo laikraštyje „Memeler Dampfboot“, vėliau AdM draugijos (AdM draugija – 1948 Vakarų Vokietijoje įkurta visus buvusius klaipėdiškius vienijanti išeivių organizacija) narys. Buvo apdovanotas AdM  „Auksiniu garbės ženklu“ („Goldener Ehrennadel“) bei Rytų Prūsijos draugijos „Sidabriniu garbės ženklu“(„Silbernen Ehrennadel“). Daugelio žinomų eilėraščių apie Klaipėdos kraštą ir istorinių straipsnių autorius. Išleido eilėraščių rinkinius „Wind Sand und Meer“, „Die fruhen Tage“, „Regenbogenspiele“, „Odysseus“, „Die magische Laterne“.
Mirė 2003 m. birželio 27 d. Vokietijoje.