LUKOŠEVIČIUS ANTANAS (1954–2017)

Antanas Lukoševičius

Mokslininkas, pedagogas, docentas, mokslų daktaras. Gimė 1954 m. vasario 14 d. Pušalote. Baigęs vidurinę mokyklą, pasirinko filologo kelią – 1977 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1980 m. pradėjo dėstytojauti Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokykliniame fakultete. Buvo kalbų katedros vedėjas, fakulteto prodekanas. 1986 m. Maskvos pedagogikos mokslų akademijoje įgijo pedagogikos (edukologijos) daktaro laipsnį. Docentas buvo vienas iš aktyviausių Klaipėdos universiteto kūrimo iniciatorių ir strategų.
1997–2007 m. vadovavo Pedagogikos fakultetui: telkė bendruomenę vaisingam akademiniam darbui, kūrė ir puoselėjo tradicijas, inicijavo naujų katedrų steigimą ir naujas studijų programas. 2007–2011 m. buvo Klaipėdos universiteto infrastruktūros prorektoriumi. Nuo 2011 m. iki paskutinių gyvenimo dienų vadovavo Kūno kultūros katedrai, daug dėmesio skirdamas mokslinio personalo formavimui, studijų programų patrauklumo didinimui.
Septynis kartus buvo išrinktas Klaipėdos universiteto Senato nariu.
Mirė 2017 m. gegužės 5 d. Klaipėdoje. Palaidotas Pušaloto kapinėse, Pasvalio rajone.