LUKOŠAITIS VITALIJUS (1950–1986)

Vitalijaus Lukošaičio portretas
Vitalijus Lukošaitis

Dailininkas, skulptorius. Gimė 1950 m. lapkričio 28 d. Kuogastacho kaime (Jakutija), 1941 m. prie Laptevų jūros į Jakutiją buvo ištremtas vos dvylikos metų Vitalijaus motina Danutė Lukošaitytė. Į Lietuvą su mama grįžo šešerių, 1961-1968 m. mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Baigęs dirbo Bubių aštuonmetėje mokykloje mokytoju ir kūrė, daugiausiai religine tema. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1983  m. baigė Lietuvos dailės institutą.
Baigęs mokslus gyveno Klaipėdoje, vasaras praleisdavo Kurtuvėnuose. Ten sukurti beveik visi kūriniai.
Paminėtini du ąžuoliniai pilonai prie Šiaulių salono-parduotuvės „Devyni broliai“, antkapinis paminklas vyskupui Juozapui Olekui Vilkaviškyje, skulptūros „Perkūnas“, „Jūratė“, „Kastytis“ Jelgavoje, skulptūra „Povilas Višinskis“ Kurtuvėnuose, „Šeima“ Klaipėdos skulptūrų parke. Vienas paskutiniųjų darbų – poeto Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės antkapinis paminklas Naisiuose 1984 m.
Tragiškai žuvo 1986 m. gegužės 19 d. Klaipėdoje neaiškiomis aplinkybėmis su pusantrų metų dukrele Aiste ir 8 metų sūnumi Izidoriumi. Palaidotas Kurtuvėnų kapinėse.
2010 m. draugai jo atminimui surengė parodą Kurtuvėnuose.