LUBYS BRONISLOVAS (1938–2011)

Bronislovo Lubio portretas
Bronislovas Lubys

Verslininkas, pramonininkas, Kovo 11-osios akto signataras, LR ministras pirmininkas, ilgametis Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, mecenatas, Jonavos ir Plungės rajonų garbės pilietis. Gimė 1938 m. spalio 8 d. Plungėje. 1946-1957 m. mokėsi Plungės vidurinėje mokykloje, 1957-1963 m. studijavo KPI Chemijos fakultete, įgijo chemijos inžinieriaus specialybę. 1963-1976 m. studijavo LŽŪA aspirantūroje, kurią baigė, apgynęs chemijos mokslų kandidato laipsnį (1993 Lietuvos mokslų tarybos laipsnis nostrifikuotas kaip technikos mokslų daktaro). 1983-1991 m. buvo KPI (vėliau – KTU) Chemijos fakulteto Fizikinės chemijos katedros dėstytojas. Nuo 1989 m. – docentas. KTU garbės daktaras.
1963-1964 m. buvo VĮ „Azotas“ skyriaus viršininkas, 1964-1971 m. – cecho viršininko pavaduotojas. 1971-1985 m. – vyriausiasis inžinierius, 1985-1991 m. – direktorius, generalinis direktorius. 1993-1994  m. Jonavos VĮ „Azotas“ generalinis direktorius. Nuo 1994 m. – AB „Achema“ prezidentas.
1991-1992 m. dirbo LR ministrų tarybos pirmininko pavaduotoju (vicepremjeru), 1992-1993 m. – LR ministras pirmininkas. Nuo pat įkūrimo (1993) Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas ir AB koncerno „Achemos grupė“ prezidentas, valdybos pirmininkas. Nuo 1999 m. – AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) prezidentas, valdybos pirmininkas. Jam suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas.
Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės medaliu, Lenkijos, Estijos,  Belgijos ordinais, įvairių premijų laureatas.
Mirė 2011 m. spalio 23 d. Druskininkuose. Palaidotas Plungėje.