LIUNEBURGAS (Lüneburg) ABRAHAMAS DAVIDAS (1670–1743)

Raštijos darbuotojas, vertėjas, ev. liuteronų kunigas. Gimė 1670 m. rugpjūčio 5 d. Gumbinėje. Studijas baigė Karaliaučiaus universitete. Kurį laiką jis vertėsi valdišku darbu, vėliau gavo precentoriaus vietą Širvintoje, kur dirbo iki 1711 m. Nuo 1712 m. jis laukininkų Jokūbo bažnyčios Klaipėdoje diakonas. 1718 m. buvo paskirtas kunigu į Kintus, bet 1726 m. grįžo į Klaipėdą ir dirbo tarp vietos lietuvių evangelikų iki 1743 metų.
A. D. Liuneburgas pasižymėjo kaip vienas gabesnių vertėjų į lietuvių kalbą. Buvo vienas iš Lycijaus katekizmo taisytojų, 1727 m. išleisto Naujojo testamento vertėjų.1730 m. planuojant visos Biblijos vertimą į lietuvių kalbą, A.D. Liunebergui, vienam iš dešimties vertėjų, buvo pavesta išversti vieną jos dalį. Jis ir pats eiliavo giesmes. Dvi iš jų – “Aš bėdnas, aš didei griekingas” ir “Jėzau, pilnas meilės” buvo dedamos į lietuviškas Giesmių knygas.
Mirė 1743 m. gruodžio mėn. Klaipėdoje.