LEMANAS (Lehmann) JOHANNAS (1590–1664)

Raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Gimė 1590 m. Šverine (Vokietija). Kurį laiką dirbo precentoriumi Karaliaučiuje. 1624 m. perkeltas į Ventę, po to  į Klaipėdą, kur dirbo lietuvių evagelikų liuteronų kunigu iki mirties. Spėjama, kad kartu su kitais  buvo sudaręs lietuvišką giesmynėlį, kurį atidavė D. Kleinui, tuomet rengusiam savo giesmyną.
Mirė 1664 m. Klaipėdoje.