KURŠATAS (Kurschat) HEINRICHAS ALBERTAS (1918–1984)

Alberto Heinricho Kuršato portretas
Albertas Heinrichas Kuršatas

Žurnalistas, kraštotyrininkas. Gimė 1918 m. spalio 17 d. Tilžėje. Lankė Klaipėdoje vokišką pradžios mokyklą. Jau nuo vaikystės pasireiškė gabumai žurnalistikai, rašė straipsnelius. 1948 m. Vokietijoje tapo leidinio „Memeler Rundbrief” redaktoriumi, vėliau „Memeler Dampfboot” redaktoriumi, kuriame dirbo apie 15 metų.
Parašė straipsnių, kurie buvo nuolat publikuojami periodinėje spaudoje. Svarbiausi veikalai: „Das memellandiche ABC”, „Das Buch vom Memelland”, „Memellandisches Bilderbuch”, „Wunderland Kurische Nehrung” ir kt. H. A. Kuršato veikaluose ir straipsniuose pateikta daug vertingos medžiagos apie Klaipėdos kraštą.
Mirė 1984 m. lapkričio 22 d. Wiurzburge (Vokietija).