KULBOKAS ALGIRDAS ANTANAS (1936–2014)

Algirdo Antano Kulboko portretas
Algirdas Antanas Kulbokas

Jūrininkas, laivų kapitonas. Gimė 1936 m. balandžio 13 d. Kirmėliuose, Raguvos valsč. (dab. Anykščių raj.). Baigė keturių klasių Kirmėlių pradinę mokyklą. 1954 m. baigė Raguvos (Panevėžio r.) vidurinę mokyklą. 1954–1957 m. baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą, įgijo laivavedžio specialybę.
A. Kulbokas 40 metų praleido, dirbdamas laivuose iš pradžių šturmanu, o 1970-1996 m. – tolimojo plaukiojimo kapitonu didžiojo tonažo laivuose, buvo transportinio refrižeratoriaus „Rusų sala” ir plaukiojančios bazės „Tarybų Lietuva” kapitonas. A. Kulboko iniciatyva apie 1990 m. laivas „Tarybų Lietuva” buvo pervadintas „Raguva” ir toliau plaukiojo su Lietuvos vėliava.
Jis buvo Žvejybos laivyno kapitonų asociacijos vadovas. 1989 m. gegužės 27 d. Klaipėdoje A. Kulbokas surengė 58 jūrininkų susirinkimą ir jam pirmininkavo. Šiame susirinkime buvo priimtas sprendimas atkurti iki 1940 m. veikusią Lietuvos jūrininkų sąjungą, iškelti laivuose Lietuvos Trispalvę ir pereiti prie lietuvių kalbos vartojimo. Šios sąjungos veikloje A. Kulbokas dalyvavo vienintelis iš tuo metu plaukiojusių kapitonų.
Dirbdamas kapitonu, jis palaikė ryšius su gimtojo krašto žmonėmis, savo vadovaujamuose laivuose priimdavo svečius ir gimtinės kaimų bei Raguvos vidurinės mokyklos.
Nuo 1996 m. jis keletą metų dirbo Klaipėdos jūrų uoste, buvo gelbėjimo laivo-krano „Rambynas” kapitonas. Pasitraukęs iš laivyno ir išėjęs į pensiją, jis dėsto Klaipėdos laivininkų mokyklos moksleiviams.
Nuo 2000 m. jis yra asociacijos Jūrų kapitonų klubo narys, šio klubo sekretorius, skatina vyresnės kartos jūrininkus dalintis prisiminimais spaudoje.
1990 m. jam suteiktas nusipelniusio Lietuvos pramonės darbuotojo garbės vardas, 2006 m. apdovanotas Jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu.
Kapitono biografija įtraukta į Klaipėdos kraštiečių žinyną (2012).
Jis mokėjo anglų, prancūzų ir ispanų kalbas. Laisvalaikiu rūkė pypkę.
Mirė 2014 m. vasario 22 d. Klaipėdoje.