KRAŠTINAITIS EMILIS (EMILIJUS) (1903–1983)

Emilio (Emilijaus) Kraštinaičio portretas
Emilis (Emilijus) Kraštinaitis

Vertėjas. Gimė 1903 m. rugpjūčio 15 d. Mažuosiuose Šileliuose (M. Lietuva). Baigęs pradžios mokyklą, dirbo spaustuvėje, 1923 m. jis apsigyveno Klaipėdoje. Dėdės Jokūbo Stiklioriaus padedamas, įsidarbino vertėju “Prūsų lietuvių balso” redakcijoje. Kelerius metus dirbo uosto valdyboje, šiek tiek “Aukuro” draugijos reikalų vedėju, dainavo operos ir Klaipėdos vyrų choruose. Skaudžiai išgyveno 1939 m. Klaipėdos krašto atplėšimą nuo Lietuvos. Netekęs darbo Klaipėdoje, persikėlė į Kauną, vėliau į Vilnių, nuo 1947 m. Lietuvių kalbos ir literatūros institute iš rankraščių faksmilių šifravo J. Bretkūno Biblijos vertimo ir M. Pretorijaus tekstus. E. Kraštinaitis išvertė H. Manno “Profesorių Unratą”, E. M. Remarko “Laikas gyventi ir laikas mirti”, novelių, taip pat lietuvių rašytojų kūrinių į vokiečių kalbą.
Mirė 1983 m. kovo 14 d. Vilniuje.