KOSAITĖ-STRUMILIENĖ ASTA (1960–2020)

Asta Kosaitė-Strumilienė

Lietuvos edukologijos universiteto alumnė, pedagogė, visuomenininkė, etnokultūrininkė, muzikė, lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narė, Mažosios Lietuvos istorijos puoselėtoja. Gimė 1960 m. lapkričio 8 d. Ketvergiuose, Klaipėdos rajone.
1978–1982 m. mokėsi tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute. Po studijų dirbo universiteto Kultūros klubo vedėja. Po universiteto baigimo dirbo Vilniaus miesto savivaldybėje, vėliau Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Paskutiniais savo gyvenimo metais dirbo Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja/projektų vadove.
Studijų metais buvo folkloro ansamblio „Poringė“ narė. Dirbdama „Ąžuolyno“ gimnazijoje įkūrė mokinių folkloro kolektyvą „Gervelė“. Ilgus metus buvo Klaipėdos miesto etnokultūros centro folkloro ansamblio „Kuršių ainiai“ narė. Be to, aktyviai dalyvavo lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje, kurį laiką buvo jos sekretorė. Buvo ilgametė etnografinio ansamblio „Kuršių ainiai“ narė.
Mirė 2020 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdoje. Palaidota Elniškės liuteronų kapinėse Priekulėje.