KLIMAS VALENTINAS (1958–2011)

Valentino Klimo portretas
Valentinas Klimas

Teatro ir kino aktorius, Lietuvos teatro sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Gimė 1958 m. kovo 4 d. Kaune. Nuo 1976 m. ketverius metus mokėsi Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, baigė aktoriaus specialybės studijas, jo kurso vadovas buvo Povilas Gaidys.
Nuo 1980 m. iki 2011 m. buvo Klaipėdos dramos teatro aktorius. Scenoje debiutavo dar studijų metais, sukūrė nemažai įsimintinų vaidmenų: Nikita (A. Arbuzovo „Neatsargūs žaidimai”, rež.  P.  Gaidys), Protėjas (W. Šekspyro „Du veroniečiai”, rež.  P. Gaidys), Kurčiajevas (A. Ostrovskio „Išminčiai, arba kiekvienam gudruoliui pakanka kvailumo”, rež.  R. Vikšraitis), Semionas (M. Gorkio „Vasa Železnova”, rež.  P. Gaidys), Kristianas (E. Rostano „Sirano de Beržerakas”, rež.  P. Gaidys), Keleris (V. Krėvės „Skirgaila”, rež.  A. Ragauskaitė), Noidas (A. Strindbergo „Tėvas”, rež.  P. Gaidys), Basanijus (W. Šekspyro „Venecijos pirklys”, rež.  P. Gaidys), Mortimeras (F. Šilerio „Marija Stiuart”, rež. R. Steponavičiūtė), Don Pedras (W. Šekspyro „Daug triukšmo dėl nieko”, rež.  P. Gaidys), Osvaldas (W. Šekspyro „Karalius Lyras”, rež.  A. Latėnas) ir kt.
V. Klimo vaidmenys kine: „Pasigailėk mūsų“ (rež.  A. Araminas, 1978), „Žaltvykslės“ (rež. G.  Lukšas, 1980), „Čia mūsų namai“ (TV filmas, rež. S. Vosylius, 1984),  „Žalčio karūna“ (TV filmas, rež. B. Talačka ir V. Snarskis, 1986), „Vilius Karalius“ (rež.  V. Bačiulis, 1988), „Vaikai iš Amerikos viešbučio“ (rež. R. Banionis, 1990), „Zytarų šeima“ (rež.  A. Brenčas, Rygos kino studija, 1990), „Atžalos“ (serialas,  rež. S. Vosylius, 1998–2000), „Džekas. Code of the Templars“ (rež.  F. Baxmeyer, 2004). Paskutiniais metais filmavosi seriale „Naisių vasara“ (rež.  S. Balandis).
Mirė 2011 m. birželio 28 d. Klaipėdoje. Palaidotas Lėbartų kapinėse.