KIRSTUKAITĖ-KANČIENĖ VITALIJA (1956–2017)

Vitalija Kirstukaitė-Kančienė

Dailininkė, solistė, aktorė, pedagogė. Gimė 1956 m. gegužės 30 d. Troškūnuose (Anykščių r.). 1974 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.
1980–1982 m. dirbo „Vagos” leidykloje Muzikinio skyriaus korektore.
Nuo 1982 m. iki gyvenimo pabaigos ji gyveno ir dirbo Klaipėdoje. 1982–1994 m. buvo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų, Klaipėdos universiteto Dainavimo katedros dėstytoja.
Nuo 1987 m. ji buvo Klaipėdos liaudies operos, vėliau – Klaipėdos muzikinio teatro operos solistė, sopranas, kol dėl ligos iš muzikinės veiklos pasitraukė. Jis buvo viena pirmųjų solisčių, pradėjusi darbą šiame teatre.
Klaipėdos muzikiniame teatre sukurti vaidmenys:
1988 m. – Izabelė G. Rossinio „Italė Alžyre“;
1989 m. – Marcelina G. Donicetti „Varpelis“, Beatričė M. Novako „Opera mafiozo“;
1990 m. – Ponia Nolen K. Menotti „Mediumas“;
1991 m. – Veronika G. Bizet „Daktaras Miraklis“, Mis Begot B. Britteno „Mažasis Kaminkrėtys“;
1992 m. – Olga P. Čaikovskio „Eugenijus Oneginas“;
1993 m. – Žiuljetė Vermon F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“;
1994 m. – Marietė I. Kalmano „Bajaderė“;
1995 m. – Žana R. Frimlio ir H. Stotharto „Rozmari“;
1996 m. – vienuolyno viršininkė G. Puccinio „Sesuo Andželika“;
1997 m. – Lauma ir Pasakotoja G. Kuprevičiaus „Prūsai”, Silvijana ir Grizetė F. Leharo „Linksmoji našlė“;
1998 m. – Misis Pirs F. Loewe miuzikle „Mano puikioji ledi“;
1999 m. – Marina I. Kalmano „Monmartro žibuoklė”, Bjanka C. Porter „Bučiuok mane, Keit“, Mergina A. Bražinsko „Šnekučiai“;
2000 m. – Jenta ir Fruma Sorė J. Bocko miuzikle „Smuikininkas ant stogo“;
2001 m. – Ragana Gorgona V. Kuprevičiaus „Batuotas Katinas“, Dženė K. Weill ir B. Brechto „Trijų grašių opera“;
2002 m. – Hercogienė Cecilė I. Kalmano „Grafaitė Marica“.
Buvo Lietuvos teatro sąjungos narė ir šios sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė.
Laisvalaikiu domėjosi muzika, poezija, daile ir literatūra.
Mirė 2017 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdoje. Urna su palaikais palaidota Klaipėdos Lėbartų kapinių kolumbariume. Kapavietę ženklina akmens plokštė su iškaltu įrašu: „Operos solistė / Vitalija / Kirstukaitė / 1956–2017”.