KERNIŪTĖ – KANCLERIENĖ LAIMA (1923–2005)

 Laimos Kerniūtės – Kanclerienės portretas
Laima Kerniūtė – Kanclerienė

Teatro aktorė. Gimė 1923 m. sausio 15 d. Kaune. Nuo 1935 m. su tėvais – aktoriais A. Kerniumi ir Elena Bindokaite gyveno Klaipėdoje, mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1939 m. hitlerininkams užėmus Klaipėdą, persikėlė į Šiaulius. Baigusi gimnaziją, vaidino Šiaulių dramos teatre, baigė šio teatro vaidybos studiją. Dainavimo mokėsi Kauno konservatorijoje. 1946 m. buvo priimta į besikuriantį Klaipėdos muzikinės komedijos teatrą. Pirmajame šio teatro spektaklyje (1946 07 27) – K. Jurašiūno muzikinėje pjesėje „Eglė žalčių karalienė“ suvaidino Eglės sesers Žibutės vaidmenį. Nusipelniusios aktorės (1973) kūrybinis palikimas Klaipėdos dramos teatre įvairus ir turiningas. Kartu su vyru Vytautu Kancleriu sukūrė vaidmenis spektakliuose „Platonas Krečetas“, „Akmeninė gūžta“, „Dėdės Tomo lūšnelė“, „Karalius Edipas“. Įsimintini aktorės dramatiniai moterų vaidmenys spektakliuose „Barbora Radvilaitė“, „Marti“ ir kt., komedinio plano darbai spektakliuose „Septynios ožkenos“, „Tartiufas“ ir kt.
Mirė 2005 m. rugpjūčio 19 d. Klaipėdoje.