KAŽDAILIS ALOYZAS (1943–2018)

Aloyzo Každailio portretas
Aloyzas Každailis

Istorikas, muziejininkas, prozininkas. Gimė 1943 m. birželio 27 d. Grinkškyje, Radviliškio rajone. 1960 m. baigė Baisogalos vidurinę mokyklą, 1965 m. – Vilniaus valstybinio universiteto istorijos specialybę. Baigęs Vilniaus universitetą, 1965–1968 m. dirbo Klaipėdos kraštotyros muziejaus vyr. moksliniu bendradarbiu. Dėstė istoriją Klaipėdos politechnikume.
1970 m. įsijungė į Lietuvos jūrų muziejaus kūrimą. 1971 m. liepos 11 d. atidaryta pirmoji respublikoje jūrinė ekspozicija, tapusi šiandieninio Lietuvos jūrų muziejaus pradžia. Dalyvavo ruošiant muziejaus ir akvariumo ekspozicijas, restauruojant ir pritaikant muziejui XIX amžiaus Neringos fortą, statant ir įrengiant delfinariumą. 1975 m., įkūrus Klaipėdos jūrų muziejų, jis tapo jo direktoriumi. Šias pareigas ėjo iki 2002 metų. Jis buvo ne tik vadovu, bet ir muziejaus kūrėju: išstudijavo Merzeburgo istorinį archyvą, kur surado Nerijos forto statybos brėžinius. Ši medžiaga padėjo restauruoti Antrojo pasaulinio karo metu sugriautą Nerijos fortą, įrengti mokslinę laivybos istorijos ekspoziciją.
A. Každailis tiesiog gyveno muziejaus plėtra, naujų ekspozicijų kūrimu, pats vykdavo į jūrines ekspedicijas rinkti eksponatų. 1994 m. buvo atidarytas delfinariumas. Taip Kopgalyje buvo sukurtas unikalus jūros gamtos ir marinistinės kultūros pažinimo kompleksas.
Jis taip pat gyveno nerimastinga kūrybos dvasia. Parašė tris knygas apie jūrą, laivus ir jūrininkus. 1981 m. išleido knygą „Laivai ir jūrininkai“, kuri ne vienai kartai yra tapusi jūrų pasaulio pažinimo biblija. Už šią knygą jis pelnė Žvejų literatūrinę premiją.
1985 m. – pasakų knygą apie Baltijos jūros gyvūnus „Ko verkė plekšnytė“, kuri 1988–aisiais pripažinta skaitomiausia. 1995 m. išleistas jos tęsinys „Žvyniuko laiškai iš Karibų jūros“. Populiarios ir kitos jo knygos: „Polonų istorijos“ (1997). Trys knygos paskirtos muziejui: „Lietuvos jūrų muziejus. Dvidešimt augimo metų“ (1999), „Veidu į jūrą: Lietuvos jūrų muziejui – 25 metai“ (2004), „Smagios sunkios dienos“ (2009).
1982 m. drauge su kitais Jūrų muziejaus ir akvariumo kūrėjais A. Každailis apdovanotas Lietuvos valstybine premija. 89 m. jam suteiktas nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas, 1994 m. jis apdovanotas LDK Gedimino IV laipsnio ordinu. 2002 m. – suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas. 2007 m. rugpjūčio 1 d., minint Klaipėdos miesto 755-ąjį gimtadienį, A. Každailiui suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas už neginčijamą asmenybės indėlį Klaipėdos jūrų muziejui, kultūrai bei literatūrai.
Mirė 2018 m. gegužės 8 d. Klaipėdoje. Palaidotas Kopgalio kapinaitėse (Smiltynė).