Kategorija Kuršatas (Kurschat) Heinrichas Albertas

KURŠATAS (Kurschat) HEINRICHAS ALBERTAS (1918–1984)

Žurnalistas, kraštotyrininkas. Gimė 1918 m. spalio 17 d. Tilžėje. Lankė Klaipėdoje vokišką pradžios mokyklą. Jau nuo vaikystės pasireiškė gabumai žurnalistikai, rašė straipsnelius. 1948 m. Vokietijoje tapo leidinio „Memeler Rundbrief” redaktoriumi, vėliau „Memeler Dampfboot” redaktoriumi, kuriame dirbo apie 15 metų. Parašė…

Skaityti daugiauKURŠATAS (Kurschat) HEINRICHAS ALBERTAS (1918–1984)