Kategorija H

HOFMANAS MIKELIS (1889–1921)

Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Gimė 1889 m. gegužės 3 d. Musaičiuose (Šilutės apskritis). 1912 m. spalio mėn. Tilžėje su kitais įsteigė jaunimo draugijų sąjungą „Santara“, 1920 m. – Prūsų lietuvių susivienijimo Šilutės skyrių, jo sekretorius. Įkūrė Verdainės…

Skaityti daugiau

HOLCAS HEINRICHAS (1826–1894)

Knygų leidėjas, spaustuvininkas. Gimė 1826 m. gegužės 13 dieną. Holzo ir Šerniaus spaustuvės (1875–1894) steigėjas. Klaipėdoje drauge su Martynu Šerniumi išleido „Krikščioniškąsias kalendras ant meto 1877“. Ne mažiau kaip 12 miestų ir gyvenviečių knygininkams, krautuvininkams H. Holcas ir M. Šernius…

Skaityti daugiau

HOPNERIS JOHANNAS (apie 1580–1637)

Lietuvių evangelikų liuteronų kunigas. Gimė apie 1580 metus Įsrutyje. Nuo 1599 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. 1616-1621 m. kunigavo Šilutėje. 1621 m. buvo paskirtas Klaipėdos Laukininkų bažnyčios kunigu, kur kunigavo iki 1637 metų. Kristupo Pretorijaus magistro laipsnio promocijos proga 1634 m.…

Skaityti daugiau

HORNAS ALEKSANDRAS (1834–1897)

Prūsijos istorikas. Gimė 1834 m. birželio 15 d. Klaipėdoje. Leipcigo ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo teisę. Buvo „Alltertumsgesellschaft Interburg“ (Įsrutės senovės draugija) narys. 1874-1895 m. parašė darbų apie prūsų, mozūrų, kryžiuočių teisę, Mažosios Lietuvos gyvenviečių (Įsrutės, Darkiemio, Labguvos, Mielaukių, Želvos) istorinių…

Skaityti daugiau