Kategorija Budrys Jonas

Ankstenis vardas (iki 1923 m.): Polovinskas Jonas, Polovinskis Jonas.
Visuomenės ir politikos veikėjas, žvalgybininkas, diplomatas.
Gimimo data – 1889-05-10, mirties data – 1964-09-01.
Slapyvardžiai: K.J.p.; Klajūnas Jonas;