Kategorija Bruožis Ansas

Istorikas, bibliografas, kultūros ir visuomenės veikėjas.
Gimimo data – 1876-11-10, mirties data – 1928-12-27
Slapyvardžiai: A.; a.; A.B.; A.B. Klaipėdiškis; A.Br.; Ansas; Buknavičius A.; Buksnavičius A.; Buksnys; Bukšnys; Dyguldagis; Dragbrolis; Gvaizdikas; Kaitinis Janis; Klaipediszkis, A.B.; Klaipėdiškis, A.B.; Knygų Genutis; Kretingiškių Ansas; Kriauszis; Kriaušis; Kurmis; Lazdaitis; Lietuvos proletaras; Martiniškis; Pakalniszkis Jons; Pakalniškis, J.; Pakalniškis Jons; Pakeleivis; Probočių Anūkas; Puszaitis; Rinkėjas; Tiestaris.
Įvairios pavardės rašymo formos: Bruažis Ansas; Бруожис Ансас.

BRUOŽIS ANSAS (1876–1928)

Mažosios Lietuvos spaudos ir kultūros istorikas, poligrafininkas, bibliografas, publicistas. Gimė 1876 m. lapkričio 10 d. Martinuose (Klaipėdos r.). M. Jankaus spaustuvėje išmokęs raidžių rinkėjo amato, 1900-1914 m. dirbo Bitėnų, Tilžės, Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos spaustuvėse. 1905-1906 m. Klaipėdoje turėjo knygyną…

Skaityti daugiau