Kategorija Bruožis Ansas

Istorikas, bibliografas, kultūros ir visuomenės veikėjas.
Gimimo data – 1876-11-10, mirties data – 1928-12-27
Slapyvardžiai: A.; a.; A.B.; A.B. Klaipėdiškis; A.Br.; Ansas; Buknavičius A.; Buksnavičius A.; Buksnys; Bukšnys; Dyguldagis; Dragbrolis; Gvaizdikas; Kaitinis Janis; Klaipediszkis, A.B.; Klaipėdiškis, A.B.; Knygų Genutis; Kretingiškių Ansas; Kriauszis; Kriaušis; Kurmis; Lazdaitis; Lietuvos proletaras; Martiniškis; Pakalniszkis Jons; Pakalniškis, J.; Pakalniškis Jons; Pakeleivis; Probočių Anūkas; Puszaitis; Rinkėjas; Tiestaris.
Įvairios pavardės rašymo formos: Bruažis Ansas; Бруожис Ансас.