Kategorija Andriušis Pulgis

Rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas.
Gimimo data – 1907-03-18; mirties data –1970-12-19.
Slapyvardžiai: A. (1907-1970); Andriušis, P.; Gamtos draugas; Homo Simplex; Kultuvas, P.; Melancholikus, dr.; Mirga Marga; p.andr.; P.Andr.; Paulius, R.; plg. andr.; Pulgis; Rakštis, P.; Šilaviržis; Žemaitis, P.
Įvairios pavardės ir vardo rašymo formos: Andriusevičius, P.; Andrusevičius, Fulgencijus; Andrusevičius, Pulgis.