KASNAUSKAS JONAS (1932–2018)

Jonas Kasnauskas

Choro dirigentas, pedagogas, kultūros veikėjas. Gimė 1932 m. lapkričio 12 d. Didkiemio kaime Šilalės rajone.
1950–1954 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (dėst. K. Griauzdė), 1955–1960 choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. A. Budriūno ir vyr. dėstytojo J. Vadausko klasės).
1954–1960 muzikos mokytojas ir moksleivių chorų vadovas Klaipėdos 5-ojoje vidurinėje mokykloje, metus buvo direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams. 1960–1966 muzikos dėstytojas Klaipėdos pedagoginėje mokykloje, buvo muzikos mokymo metodinės komisijos pirmininkas. 1966–1992 m. Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos (konservatorijos) direktorius, tuo laikotarpiu ir vėliau choro dirigavimo dėstytojas, parengė būrį jaunųjų chorvedžių. Vadovavo Klaipėdos žemės ūkio technikumo, 18-osios proftechnikos mokyklos, „Trinyčių” fabriko, alaus daryklos ir kitiems mėgėjų chorams.
J. Kasnauskas buvo Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos deputatas (švietimo ir kultūros komisijos pirmininkas), uostamiesčio meno mėgėjų apžiūrų ir chorų konkursų žiuri pirmininkas arba narys, respublikinių dainų švenčių konsultantas.
1973 m. jam suteiktas nusipelniusio mokytojo vardas.
1987 m. J. Kasnausko iniciatyva, pažymint mokyklos įsteigėjo Stasio Šimkaus 80-ąsias gimimo metines, mokyklai buvo suteiktas šio žymaus lietuvių kompozitoriaus ir muzikos veikėjo garbingas vardas. Mokyklos gyvenimą praturtino greta senųjų gimusios naujos tradicijos. Artimai imta bendrauti su visomis Lietuvos aukštesniosiomis bei Klaipėdos regiono vaikų muzikos mokyklomis. Draugystės ryšiai išsiplėtė su muzikos mokyklomis už Lietuvos ribų. Nepamirštant senųjų pažinčių su Liepoja, Ryga (Latvija), Kaliningradu (Rusija), itin ilgas ir turtingas kūrybinis bendravimas užsimezgė su Debrecenu (Vengrija). Įsiliejo ir tolimasis Novorosijskas (Rusija), Jerevanas (Armėnija).
Buvo Klaipėdos miesto meno saviveiklos apžiūrų bei chorų konkurso žiuri pirmininku ar nariu, Klaipėdos ryšių su Debrecenu (Vengrija) draugijos pirmininku. Daug metų vadovavo miesto Tarybos nuolatinei švietimo, paskui kultūros komisijai.
Mirė 2018 m. gegužės 24 d. Klaipėdoje. Palaidotas Lėbartų kapinėse.