KARVELIS JUOZAS (1934–2018)

Juozas Karvelis

Lietuvos politikas ir visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras, jūrininkas, kapitonas. Gimė 1934 m. balandžio 18 d. Eičių kaime Tauragės rajone.
1942–1944 m. mokėsi Inkaklių (Šilutės r.) pradinėje mokykloje, 1945–1949 m. – Švėkšnos (Šilutės r.) gimnazijoje, 1950–1952 m. – Klaipėdos jūreivystės mokykloje, 1952–1954 m. – Murmansko jūreivystės mokykloje, 1960–1963 m. studijavo VU (neakivaizdžiai).
1954–1958 m. dirbo Murmansko žvejybos įmonėse jūreiviu, vėliau kapitono padėjėju, 1959–1964 m. – Klaipėdos jūrų prekybos uosto vyr. kapitono padėjėjas, kapitonas, 1964–1970 m. – Lietuvos žvejybos pramonės gamybinės valdybos transporto laivų ir plaukiojančių bazių vyr. kapitono 3-asis, 2-asis padėjėjas, 1970–1980 m. – Lietuvos jūrų laivininkystės vyr. kapitono antrasis padėjėjas, kapitonas, 1980–1986 m. – Laivų aptarnavimo agentūros dispečeris, 1986–1990 m. – Klaipėdos jūrų prekybos uosto jūrinis locmanas.
1990–1992 m. buvo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas.
1993–1995 m. – SP AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ laivų kapitonas, nuo 1996 m. – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Tarptautinės jūrų organizacijos Informacinio centro viršininkas.
Buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Klaipėdos jūrų prekybos uosto įgaliotinis (1988), delegatas į Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą, Sąjūdžio Klaipėdos miesto Tarybos narys. Vienas iš Lietuvos jūrininkų sąjungos atkūrimo organizatorių ir jos pirmininkas (1989). Jungtinės Sąjūdžio frakcijos pirmininkas, Mandatų ir etikos, Valstybės atkūrimo, Teisinės sistemos komisijų narys, Lietuvos parlamento atstovas Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje. Valstybinės delegacijos Lietuvos ir RSFSR tarpvalstybinei sutarčiai rengti narys (1991). Įvairių parlamentinių delegacijų tarptautinėse konferencijose, stebėjimo grupių nacionaliniuose referendumuose ir rinkimuose narys.
Parengė ir išleido knygą T. Reingardas „Jūrininkas, karininkas, mirtininkas“ (2000). 2002–2005 m. iš anglų kalbos išvertė pagrindinius jūrų teisės dokumentus – žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, jūrininkų rengimo, atestavimo ir jų budėjimo tarptautines konvencijas.
2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Mirė 2018 m. balandžio 12 d. Klaipėdoje.