KANTAS IMANUELIS (Kant Immanuel) (1724–1804)

Imanuelio Kanto portretas
Imanuelis Kantas

Lietuvių kilmės Prūsijos filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos pradininkas. Gimė 1724 m. balandžio 22 d. Karaliaučiaus amatininko šeimoje. Žymūs Vokietijos universitetai siūlė jam filosofijos katedras, bet savo gyvenimą Kantas susiejo su Karaliaučiaus universitetu ir šiuo miestu. Kantas garsėjo punktualumu ir sėslumu – beveik niekada iš Karaliaučiaus taip ir neišvyko.
Kanto etika liudija posūkį etinių idėjų istorijoje. Kantas parodė moralės savarankiškumą – jos autonomiją. Kanto nuomone,moralės dėsniui suprasti pakanka žmogaus proto. Moralės nebūtina grįsti nei išoriniais autoritetais, nei praktiniais pavyzdžiais. Moralė yra kaip tik ta sritis, kur žmogus tampa laisvas ir savarankiškas, nes jo poelgiams impulsą suteikia vidinė jėga – valia. Kanto požiūriu, žmogus iš prigimties nėra geras ir jo valia ne visada yra gera. Tik siekimas vykdyti pareigą sutampa su gera valia. Gerą valią žmogus parodo tada, kai jis elgiasi taip, kaip reikalauja protas, neatsižvelgdamas nei į polinkius, nei į laimę.
1732–1735 m. mokėsi Frydricho kolegijoje, kurioje tuo metu dėstyta lietuvių kalba. Būdamas 16-kos metų įstojo į universitetą. 1746–1750 metais I. Kantas mokytojavo Jučiuose. Mokė lietuviškų bažnyčių ir mokyklų inspektorius, klebono D. E. Anderso ir vietos klebono vaikus. 1750 m. I. Kantas persikėlė į Ansdorfą prie Osterodės (dabar Ostruda, Lenkija). 1753 m. jis dirbo Rautenberkyje (dar vadinamame Kamantais, dabar Uzlovojė) dvarininko Kaizerlingo šeimos mokytoju. 1754 metais grįžo į Karaliaučių. Po metų apgynė magistro disertaciją ir tapo privatdocentu. Dėstė logiką, metafiziką ir mechaniką. Gyveno iš pradžių Magistrato gatvelėje Knypavoje, pas prof. Kipkę. Ten įvyko ir pirmoji paskaita. Nuo 1766 m. gyveno Lėbenichte, buvusioje rotušėje, pas knygininką J. J. Kanterį. Vėliau – Oksenmarkte. 1770 m. tapo profesoriumi. 1784 m. įsigijo dviejų aukštų namą. Vasarą I. Kantas čia skaitė logiką ir fizinę geografiją, žiemą – metafiziką ir antropologiją. 1788 m. ėjo rektoriaus pareigas.Paskutinė jo paskaita vyko 1795 m. birželio 23 dieną.
Svarbiausi Kanto etikos traktatai – „Grynojo proto kritika“, „Praktinio proto kritika“, „Moralės metafizikos pagrindai“.
Mirė 1804 m. vasario 12 d. Filosofas palaidotas pačiame Karaliaučiaus centre – prie katedros.