KANCLERIS VYTAUTAS (1925–1997)

 Vytauto Kanclerio portretas
Vytautas Kancleris

Teatro ir kino aktorius. Gimė 1925 m. rugpjūčio 15 d. Kaune. Gimnaziją baigė Vilniuje, studijavo ekonomiką Vilniaus universitete. 1944-1945 m. – Vilniaus „Vaidilos“, 1946-1951 m. ir nuo 1954 m. – Klaipėdos dramos teatro aktorius. Jis buvo vienas pirmųjų Klaipėdos pokarinio teatro kūrėjų, aktorių. 1946 m. liepos 27 d. per Klaipėdos teatro atidarymą įvykusioje K. Jurašiūno muzikinės pjesės „Eglė žalčių karalienė“ premjeroje suvaidino pagrindinį Žilvino vaidmenį. Jo balsas skambėjo ne tik tuometinio teatro draminiuose pastatymuose, bet ir operetėse „Perikola“, „Manoji Giuzel“, „Sevilijos kirpėjas“. 1951-1953 m. aktorius vaidino Vilniaus valstybiniame dramos teatre, 1952 m. baigė šio teatro Dramos studiją. 1954 m. grįžo į Klaipėdos dramos teatrą, kuriame per visą savo kūrybinį kelią sukūrė daugybę įsimintinų bei pagrindinių vaidmenų: Romeo ir Otelą W. Šekspyro tragedijose,Vingių Joną Žemaitės „Marčioje“, Keraitį K. Binkio „Atžalyne“, jūreivį Aleksejų V. Višnevskio „Optimistinėje tragedijoje“, Centrauską K. Sajos „Abstinente“, Levanardą Šatrijos Raganos „Sename dvare“, Vilį Klarką N. Saimono „Keistuoliai iš varjetė“, Matulionį S. Šaltenio „Jasone“ ir daugybę kitų.
Daugiau kaip trisdešimt metų jis buvo Teatro sąjungos Klaipėdos skyriaus vadovas, nuolatinis teatro meno tarybos narys. V. Kanclerio įnašas į Lietuvos teatro ir kino istoriją – 140 vaidmenų teatre ir 30 kino bei televizijos filmuose. Aktoriaus kūrybinis darbas įvertintas nusipelniusio artisto (1965), Lietuvos liaudies artisto garbės vardais (1985), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1995).
Mirė 1997 m. birželio 26 d. Klaipėdoje.