KAKYS MARTINAS (KAKIES MARTIN) (1894–1987)

Mokytojas, publicistas, fotografas. Gimė 1894 m. gegužės 7 d. Juodkrantėje (Vokietijos imperija).
Baigęs mokslus ir 1914 m. išlaikęs mokytojo egzaminus, dirbo mokytoju Viešvilėje, Klaipėdoje. Buvo Socialistinės tautos sąjungos (SOVOG) narys.
Vėliau pradėjo dirbti Klaipėdos laikraščio „Memeler Dampfboot“ redakcijoje. 1927 m. tapo šio laikraščio redaktoriumi.
Po 1939 m. Klaipėdos krašto užgrobimo savo vedamuosiuose jis atskleisdavo ligtolinę Klaipėdos krašto nacių veiklą. 1941 m. prasidėjus SSRS ir Vokietijos karui, redagavo okupacinį laikraštį „Kauener Zeitung“ [Kauno laikraštis]. Po Antrojo pasaulinio karo apie 10 metų redagavo Rytprūsių vokiečių pabėgėlių laikraštį Ostpreussenblatt.
Rašė straipsnius, knygas. Provokiškos orientacijos. Rašė vokiečių kalba. Iš jo 8 išleistų knygų minėtina 1936 m. pasirodžiusi knyga „Elche zwischen Meer und Memel („Briedžiai tarp Nemuno ir jūros“). Artėjant Raudonajai armijai pasitraukė į Vokietiją, kur 1950–1959 m. buvo „Preußische Allgemeine Zeitung“ laikraščio redaktoriumi. Išleido ir nemažai albumų su Rytprūsių miestų ir gamtos vaizdais.
Mirė 1987 m. sausio 17 d. Hamburge, Vakarų Vokietijoje.