KAČINSKAS JERONIMAS (1907–2005)

Jeronimo Kačinsko portretas
Jeronimas Kačinskas

Kompozitorius, dirigentas, Klaipėdos miesto garbės pilietis. Gimė 1907 m. balandžio 17 d. Viduklėje (Raseinių aps.), Henriko Kačinsko brolis. 1923 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą. Jo fortepijono mokytojai buvo profesoriai Jaschinas, Schroederis ir Nemenhoff. 1924 m. persikėlė į Kauno muzikos mokyklą, 1925 m. rudenį grįžo į Klaipėdą, studijavo. 1929 m. į Prahos konservatoriją išvyko pagilinti dirigavimo ir kompozicijos žinių. Studijas baigė 1931 metais. Grįžęs Lietuvon,  buvo pakviestas į Valstybės teatrą, bet netrukus persikėlė į Klaipėdą, kur 1932-1938 m. dėstė muzikos mokykloje. 1933 m. įsteigė ketvirtatoninės muzikos teorijos klasę, suorganizavo simfoninį orkestrą ir operą, 1932 m. vadovavo Klaipėdos darbininkų chorui, 1933-1935 m. talkininkavo Stepono Sodeikos vadovaujamam „Vaidilutės“ chorui, 1934-1936 m. dirigavo Klaipėdos operoje.
J. Kačinskas buvo lietuviškos muzikinės kultūros pradininkas Klaipėdoje. Pirmasis su lietuvių trupe pastatė dvi operas – G.Verdi „Traviatą“ ir Š. Guno „Faustą“.
J. Kačinsko iniciatyva 1937 m. Lietuva priimta į Tarptautinę šiuolaikinės muzikos draugiją.
1938 m. grįžo į Kauną, kur 1938-1940 m. vadovavo radiofono orkestrui, 1939 m. suorganizavo mišrų radiofono chorą. 1940-1941 m. dirigavo Vilniaus radiofono simfoniniam orkestrui, 1942-1944 m. – dirigentas Vilniaus operoje, 1940-1944 m. vadovavo muzikos mokykloje simfoninio orkestro, kamerinės muzikos ir dirigavimo klasėms, dėstė privalomą fortepijono kursą. 1944 m. spalio 07 dieną pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. išvyko į JAV. Bendradarbiavo „Muzikos baruose“ ir „Naujojoje Romuvoje“, „Lietuvių enciklopedijoje“.
Už ypatingus nuopelnus Klaipėdos miestui 1991 09 12 J. Kačinskui suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas. 1995 m. Klaipėdos antroji vaikų muzikos mokykla pavadinta Jeronimo Kačinsko vardu.
Mirė 2005 m. rugsėjo 15 d. Bostone (JAV).