KAČINSKAS HENRIKAS (1903–1986)

- Henriko Kačinsko portretas
Henrikas Kačinskas

Teatro aktorius. Gimė 1903 m. sausio 23 d. Viduklėje (Raseinių aps.). 1911-1914 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje ir 1914-1918 m. Bronicų gimnazijoje. Grįžęs į Lietuvą, 1918-1922 m. mokytojavo Papilėje, Degimuose, Šiaulėnuose ir Mažeikiuose. Įstojo į A. Sutkaus  vaidybos mokyklą Kaune. Ten besimokydamas 1923-1925 m. jau buvo Tautos teatro ir „Vilkolakio“ teatro aktoriumi. Ten H. Kačinskas gavo aktoriškos technikos ir teatrinės etikos pradmenis. 1925 m. uždarius „Vilkolakį“, dirbo muitinės valdininku Klaipėdoje. 1926 m. naujai paskirto direktoriaus A. Sutkaus buvo kviečiamas į Valstybės teatrą Kaune. Pradėjus reikštis naujam režisūros talentui R. Juknevičiui, H. Kačinskas atsisakė savo pareigų ir atvyko į Klaipėdos teatrą, kur dirbo 1936-1938 m., sukūrė vaidmenų. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, aktyviai reiškėsi lietuvių dramos kolektyvuose Augsburge, Detmolde. 1949 m. išvyko į JAV. Kelerius metus dėstė lituanistinėje mokykloje, vadovavo dramos studijai, režisavo ir kt.
Mirė 1986 m. rugsėjo 28 d. Floridoje (JAV).