JUŠČIUS STANISLOVAS (1931–2015)

Stanislovo Juščiaus portretas
Stanislovas Juščius

Choro dirigentas, pedagogas, Respublikinių dainų švenčių konsultantas. Gimė 1931 m. rugsėjo 27 d. Laužininkų k. (Tauragės r.). 1950-1955 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje. 1955-1960 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.
Dar mokydamasis Klaipėdos muzikos mokykloje, pradėjo vadovauti Pagėgių ir Klaipėdos meno mėgėjų būreliams. 1955-1957 m. muziką dėstė Priekulės vidurinėje mokykloje, vadovavo moksleivių ir kultūros namų chorams bei vokaliniams ansambliams. 1957-1960 m. Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, moksleivių chorų vadovas. 1960-1996 m. Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos (konservatorijos) choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas, 1962-1970 m. neakivaizdinio skyriaus vedėjas, 1973-1975 m. choro
dirigavimo metodinės komisijos pirmininkas. Išugdė būrį jaunųjų chorvedžių.
Ryškių kūrybinių laimėjimų pasiekė apie dvidešimt metų dirbdamas su Klaipėdos pieno kombinato mišriuoju choru, kurį parengė miesto ir respublikinėms dainų šventėms, įvairiuose konkursuose pelnė prizinių vietų, nemažai koncertavo uostamiestyje ir kitur.
Nuo 1976 m. Klaipėdos „Dailės“ kombinato mišriojo choro vadovas – parengė miesto ir 1980 bei 1985 m. respublikinėms dainų šventėms. 1993 m. suorganizavo Klaipėdos pagyvenusių žmonių 60 dalyvių mišrųjį chorą „Alna”. Kolektyvą parengė 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėms Vilniuje bei 1997 m. Politinių kalinių ir tremtinių chorų šventei Klaipėdoje. Choras surengė koncertų Klaipėdos mieste ir apskrityje, gieda Klaipėdos Kristaus Karaliaus katalikų bažnyčioje, dainavo Rumšiškėse ir Panevėžyje.
Buvo respublikinių dainų švenčių konsultantas, Klaipėdos miesto dainų švenčių dirigentas, 1970 m. respublikinės dainų šventės repertuarinės komisijos narys, meno mėgėjų apžiūrų komisijų pirmininkas arba narys. Sukūrė dainų chorams, vietinėje spaudoje paskelbė straipsnių. 1981 m. jis apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.
Mirė 2015 m. Klaipėdoje.